Teater Terapi

For grupper – min. 5 personer

Omdrejningspunktet for både teater og terapi er spørgsmålene: Hvem er jeg? Hvor er jeg? Hvad vil jeg? Og terapi såvel som teater arbejder med den indre kreative udvikling for at skabe bevidsthed om os selv i forhold til verden omkring os. Teater Terapi er en kreativ tilgang til at løse op for sociale og personlige knuder og åbne op for klienternes egne ressourcer og styrker.

Igennem kurset afsøges metoder, der kan styrke kapaciteten til at lære, fokusere og finde styrke i sig selv i fællesskabet med andre. Her anvendes dramaøvelser som redskaber i den personlige
udviklingsproces. Arbejdsforløbet kulminerer i en teaterforestilling, der er skabt og opført af klienterne selv, og hvor det er deres historier, tanker, følelser, erfaringer og konkrete problemstillinger, der er det bærende element.

Ring til mig på 2360 8492 eller skriv for at aftale nærmere om et Teater Terapi kursus her: