Kurser

Drømmegruppe

For grupper – min. 5 personer
Drømme handler om det som er vigtigt for os.
En drømmegruppe er et sted hvor man har mulighed for at undersøge sine drømme over en længere periode.
Her får man mulighed for at forstå på hvilken måde drømme er fyldt med vigtig information om fortid, nutid og fremtid.
I en drømmegruppe kan man udfolde drømmenes symboler og opdage hvilken mening det giver for en selv. Samtidig overværer man andres drømmearbejde og opdager mulige ligheder og forskelle.

 

Teater Terapi

For grupper – min. 5 personer
Omdrejningspunktet for både teater og terapi er spørgsmålene: Hvem er jeg? Hvor er jeg? Hvad vil jeg?
Og terapi såvel som teater arbejder med den indre kreative udvikling for at skabe bevidsthed om os selv i forhold til verden omkring os.
Teater Terapi er en kreativ tilgang til at løse op for sociale og personlige knuder og åbne op for klienternes egne ressourcer og styrker.

Igennem et komprimeret arbejdsforløb afsøges metoder, der kan styrke kapaciteten til at lære, fokusere og finde styrke i sig selv i fællesskabet med andre. Her anvendes dramaøvelser som redskaber i den personlige udviklingsproces. Arbejdsforløbet kulminerer i en teaterforestilling, der er skabt og opført af klienterne selv, og hvor det er deres historier, tanker, følelser,
erfaringer og konkrete problemstillinger, der er det bærende element.